Research Showcase

UOC Research Showcase 2017 -Sara Degli Esposti  

UOC Research Showcase 2017 -Sara Degli Esposti

UOC Research Showcase 2017 - Karla Berrens  

UOC Research Showcase 2017 - Karla Berrens

UOC Research Showcase 2017 - Rosa Borge  

UOC Research Showcase 2017 - Rosa Borge

UOC Research Showcase 2017 - Jörg Muller  

UOC Research Showcase 2017 - Jörg Muller

UOC Research Showcase 2017 - Anna Sofía Cardenal  

UOC Research Showcase 2017 - Anna Sofía Cardenal

UOC Research Showcase 2017 - Alexandre López-Borrull  

UOC Research Showcase 2017 - Alexandre López-Borrull